30 Ocak 2012 Pazartesi

Başarıya Odaklı Satış

Satış sanatı artık bir bilim dalı haline gelmiştir. İş dünyası içinde yer alan herkes satış sanatını öğrenmek zorundadır. Herkes işini geliştirmek ve kârını artırmak için bu sanatı öğrenmelidir. Satış sanatı çok ince bir sanattır. İyi satış yapmak için öncelikli kurallar şunlardır. 
1. Satılacak malları tanımak.
2. Satın alacak insanları tanımak.
3. Müşteriye saygılı ve kibar davranmak.
En önemlisi de onlarla güzel konuşmak. Müşteriye ondan biri gibi davranmak, onun menfaatini düşündüğünü ima etmek. İyi satıcı, müşteriyi malı almaya yönelten satıcıdır. Satıcı müşterisini önce güler güzle karşılamalı, yumuşak ve inandırıcı sözlerle onun güvenini kazanmalıdır. Satış işlemi ancak bunun sonucunda gerçekleşebilir.  Güzel konuşmaktan söz etmişken; abartmalar, gereksiz ayrıntılara yönelmeler ve palavralar satış sanatının içinde var olan öğeler değildir. Tam tersine, bunlar müşteriyi rahatsız eder, kuşkulandırır. Özellikle de yalan ve sahteciliğe asla bu sanatta yer olamaz. Bir satıcıya düşen görev gereğinden fazla sözler söylemek değil, müşteriye malın niteliklerine ilişkin bilgileri, samimi ve kısa olarak vermek ve sonra da karar vermesi için onu rahat bırakmaktır. İyi bir satıcı, daima beklenmedik bir şeyler yapan, yenilikler bulan, satış üzerinde etkili olacak özellikler düşünen bir sanatkârdır. Çünkü satış sanatı, insanın içinde var olan bütün enerji ve güçlerin kullanılması sayesinde sonuç alınan bir sanattır. Üstün becerilerin ve zeka güçlerinin kullanılmasını gerektirir.